SWPBS PO school

Het Corylus College

Naam school

Het Corylus College

Adres

Mr. P.J. Troelstrastraat 9

Postcode en plaats

7522 BD Enschede

Provincie

Overijssel

E-mailadres

hetcoryluscollege@attendiz.nl

Telefoon

(0880) 103670

Aantal teamleden

30

Naam directeur/schooleider

Joyce Bagchus

Type school

SO

Startdatum implementatie

1-8-2018

Kwaliteiten van het schoolteam

nvt

Hier zijn wij als PBS-school trots op

nvt

Wilt u concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland als vrijwilliger voor het netwerk?

nvt

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site