SWPBS PO school

OBS de Zevensprong

Naam school

OBS de Zevensprong

Adres

Bruispad 1

Postcode en plaats

3813pv Amersfoort

Provincie

Utrecht

E-mailadres

directie@obsdezevensprong.nl

Telefoon

033 4330695

Aantal teamleden

15

Naam directeur/schooleider

Dick Kamp/ Janine van der Pas

Type school

PO

Startdatum implementatie

april 2014

Kwaliteiten van het schoolteam

open, constructieve teamcultuur, creatieve ideeen, sterk in het echt "zien"van kinderen.

Hier zijn wij als PBS-school trots op

de doorgaande lijn die we al laten zien!

Wilt u concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland als vrijwilliger voor het netwerk?

misschien

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site