Windesheim

Het Expertisecentrum PBS van Hogeschool Windesheim streeft naar duurzame ontwikkeling van (teams van) professionals in scholen. Door het schoolbreed opleiden en begeleiden van medewerkers in scholen, in bestuursverband en in regio’s, het uitvoeren van flankerend onderzoek en het ontwikkelen en delen van kennis en ervaring in netwerken, draagt het Expertisecentrum PBS bij aan de implementatie van School Wide Positive Behavior Support op tal van scholen. Het Expertisecentrum heeft daarnaast ook aandacht voor de mogelijkheden van PBS in sportverenigingen.

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site