Anne van Assema

Uw Functie

Gedragswetenschapper/Docent/Ambulant Hulpverlener

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

PBS Coördinator

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

School2Care

Wat spreekt u aan in SWPBS?

de positieve bejegening en het oplossingsgerichte werken

Naam organisatie waar u werkzaam bent

Stichting Altra

Adres van de organisatie

Johan Braakensiekhof 31

Postcode

1068KK

Plaats

Amsterdam

Provincie

Noord-Holland

E-mailadres

a.van.assema@altra.nl

Telefoon

(065) 254-7359

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

Altra heeft Altra Educé waarin een aantal coaches zijn, hoeveel onbekend.

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

Altra heeft Altra Educé waarin een aantal specialisten zijn, hoeveel onbekend.

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

Altra Breed op een positieve, oplossingsgerichte manier werken.

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

Studiedagen, beloningssystemen, innoveren, etc.

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

Misschien

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

n.v.t.

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

Misschien

Anders

n.v.t.

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site