SWPBS conferentie materialen

SWPBS-Conferentie 2023

00. Algemeen

De Parabel (PBS-conferentie)

Opdracht smiley stickers

Token Challenge

01. Ouders betrekken in SWPBS scholen

 230525 FSP op SWPBS conferentie

02. Gelijke kansen voor leraren en leerlingen in een spannende groep.

 2. CICO op groepsniveau

03. Leerlingen actief betrekken bij SWPBS

 PBS leerlingteams

 Checklist PBS leerlingteam

04. Hoe bevooroordeeld kijk jij als onderwijsprofessional?

kroes 230608 Onderzoek bias in je eigen handelen_website versie

kroes 230608 handout workshop Onderzoek je eigen handelen

05. Mindfulness integreren als interventie binnen SWPBS

 Opdracht smiley stickers

06. Kansengelijkheid en welbevinden bevorderen via sport

 

07. Check In Check Out voor leerlingen voor wie naar school gaan niet vanzelfsprekend is

 presentatie Blonk CICO 2023 voor thuiszitters

 Check-in-Check-out onderwijs-beleving.met thuissituatie

 dagkaart onderwijs met gedragsverwachtingen

08. Ongewenst gedrag op school

 

09. Preventief handelen

230609 presentatie SWPBS conferentie

10. Leerlingen betrekken bij de incidentendata

workshop conferentie pbs 2023

PBS plan 2021

11. Gelijke kansen voor jonge kinderen met uitdagend gedrag

Gelijke kansen voor jonge kinderen met uitdagend gedrag

12. Bevorderen van kansengelijkheid en welbevinden

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site