SWPBS Netwerk Nederland

De missie van  het SWPBS netwerk Nederland is om vanuit de universele principes van SWPBS te bouwen aan een positief schoolklimaat voor alle Nederlandse kinderen en jongeren, schoolmedewerkers en ouders. Om het gedachtegoed van SWPBS stevig in het Nederlandse onderwijs te verankeren, bundelen betrokken professionals en organisaties hun krachten en werken efficiënt samen aan het behalen van concrete doelen. Het netwerk streeft ernaar om vanuit de waarden respect en transparantie:

  • Betrokken en geïnteresseerde partijen te verbinden
  • Landelijk structuren te bouwen om implementatie te ondersteunen
  • Een kwalitatief hoogstaande implementatie te waarborgen om effectieve uitkomsten te realiseren

Door samen te werken zijn wij beter in staat om de kwaliteit van implementatie in Nederland te monitoren en om recente (wetenschappelijke) kennis over SWPBS te vertalen naar en te verspreiden in de praktijk.

Contact opnemen

 

Aankomende Events

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site