Arno Slagman

Uw Functie

Groepsleerkracht

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

Datamanager/ Stuurgroep B64all (zo heet ons PBS)

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

Wilhelminaschool

Wat spreekt u aan in SWPBS?

Alleen focussen op gedrag wat je wel wil zien.

Naam organisatie waar u werkzaam bent

PCPO Rijssen

Adres van de organisatie

Bevervoorde 17

Postcode

7462 AA

Plaats

Rijssen

Provincie

Overijssel

E-mailadres

a.slagman@wilhelminaschoolrijssen.nl

Telefoon

(054) 854-0555

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

5

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

We spreken dezelfde taal

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

We zijn voor het derde jaar bezig

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

nee

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

ik laat me verrassen

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

Ja

Anders

Nee

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site