Barbara Janssens

Uw Functie

Gedragswetenschapper, GZ psycholoog

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

PBS coach

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

OBS de Viersprong (leiden), Basisschool de Vink (voorschoten)

Wat spreekt u aan in SWPBS?

Het positieve!

Naam organisatie waar u werkzaam bent

AED Leiden

Adres van de organisatie

Elisabethhof 21-23

Postcode

2353 EW

Plaats

Leiderdorp

Provincie

Zuid-Holland

E-mailadres

B.janssens@aed-leiden.nl

Telefoon

071-5727859

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

2

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

2

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

De positieve aanpak

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

Begeleiden PBS scholen, organiseren inspiratiemiddag en intervisie voor PBS scholen uit de regio.

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

Ja graag!

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

Het lijkt mij geweldig en nuttig om vanuit het SWPBS netwerk een Nederlandse website aan te bieden vergelijkbaar met de website www.standforcourage.org waar Scott Ross over vertelde. Hier denk ik graag aan mee.

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

ja

Anders

-

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site