Carien Boelsma

Uw Functie

Docent

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

Lid PBS-team

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

Twents Carmel College Potskampstraat

Wat spreekt u aan in SWPBS?

Helder en duidelijke gedragsverwachtingen uitspreken naar de leerlingen

Naam organisatie waar u werkzaam bent

Twents Carmel College

Adres van de organisatie

Potskampstraat 2

Postcode

7573 CC

Plaats

Oldenzaal

Provincie

Overijssel

E-mailadres

C.boelsma@twentscarmelcollege.nl

Telefoon

(054) 153-2333

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

5

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

5

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

Positieve gedragsverwachtingen uitspreken

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

Lessen geven aan leerlingen

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

Nee

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

Nee

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

Nee

Anders

Nee

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site