Elwine Walraven

Uw Functie

schooladviseur/trainer, interimdirecteur/bestuurder

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

adviseur/trainer

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

LIndenlommer en Reuzelaar in Hoeven

Wat spreekt u aan in SWPBS?

oplossingsgericht werken, preventief, positief

Naam organisatie waar u werkzaam bent

zelfstandig adviseur en stichting BOOR

Adres van de organisatie

Traaij 287

Postcode

3971GL

Plaats

Driebergen

Provincie

Utrecht

E-mailadres

elwine.walraven@planet.nl

Telefoon

(064) 310-2900

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

niet ingevuld

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

niet ingevuld

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

niet ingevuld

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

niet ingevuld

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

ja

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

niet ingevuld

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

niet ingevuld

Anders

niet ingevuld

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site