Jeanne Grosfeld

Uw Functie

Directeur

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

PBS coach

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

De Toermalijn, Heesch

Wat spreekt u aan in SWPBS?

De effectiviteit van de schoolbrede inzet en positiviteit belonen.

Naam organisatie waar u werkzaam bent

Filios scholengroep

Adres van de organisatie

Kloosterstraat 4

Postcode

5386 AS

Plaats

Geffen

Provincie

Noord-Brabant

E-mailadres

jeannegrosfeld@filiosscholengroep.nl

Telefoon

(06) 16460252

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

1

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

4

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

Effectiviteit en duidelijkheid schoolbreed

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

Implementatie op schoolniveau

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

nee

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

nee

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

ja

Anders

nvt

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site