Joost Iserief

Uw Functie

trainer / leerkracht

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

PBS coach

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

roc roctop altra college

Wat spreekt u aan in SWPBS?

de zeggenschap voor professionals

Naam organisatie waar u werkzaam bent

Altra

Adres van de organisatie

Rode Kruisstraat 32

Postcode

1025 KN

Plaats

Amsterdam

Provincie

Noord-Holland

E-mailadres

j.iserief@altra.nl

Telefoon

(062) 080-9266

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

10

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

15

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

krachtig tool tbv schoolontwikkeling

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

excursie USA

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

Nee

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

aandacht voor het nederlandse profiel van PBS (wat zijn de nederrlands kernmerken tot nu toe?)

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

Ja

Anders

mooi initiatief dit!!

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site