Karin Swenne

Uw Functie

Locatieleider/Internbegeleider/M SEN/gedragsspecialist/SWPBS coach

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

als SWPBS coach (in opleiding)

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

OBS de Maaskei locaties Stein en Urmond

Wat spreekt u aan in SWPBS?

alles

Naam organisatie waar u werkzaam bent

Stichting Kindante

Adres van de organisatie

Doctor Nolenslaan, 138

Postcode

6136GV

Plaats

Sittard

Provincie

Limburg

E-mailadres

k.swenne@kindante.nl

Telefoon

(046) 4332938

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

Ik ben de enige

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

de schoolbrede aanpak, preventieve inzet, werken vanuit gezamelijke waarden, het echt ondrwijzen van goed gedrag en dit bekrachtigen zodat het uiteindelijk geintergreerd wordt in het handelen van leerlingen, de positiviteit die het brengt in een team doordar je je bewust wordt van elkaars krachten en elkaar leert complimenteren, bevorderen van een growth mindset

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

tot nu toe zijn we met twee mensen begonnen aan de opleiding tot PBS-coach. ik ben bijna gecertificeerd en de andere heeft afgehaakt. binne de organisatie zijn we nu 5 scholen bezig m.b.t. SWPBS. er wordt nog weinig gedaan om SWPBS op de kaart te zetten.

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

op dit moment nog niet

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

nvt

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

ja

Anders

nvt

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site