Kenneth Grasmeijer

Uw Functie

directeur

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

SWPBS-coach in opleiding

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

CBS Klim Op

Wat spreekt u aan in SWPBS?

het gedachtegoed en de uitgangspunten

Naam organisatie waar u werkzaam bent

CBS Klim Op, stg LOGOS

Adres van de organisatie

Patrimoniumstraat 102

Postcode

4142 VL

Plaats

Leerdam

Provincie

Zuid-Holland

E-mailadres

directie@klimopleerdam.nl

Telefoon

(034) 561-3717

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

niet ingevuld

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

niet ingevuld

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

Het systematisch bevorderen van gewenst gedrag vanuit data

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

implementatie SWPBS op school

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

nee

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

niet ingevuld

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

niet ingevuld

Anders

niet ingevuld

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site