Koen van der Sterren

Uw Functie

Docent

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

Voorzitter

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

VMBO Maastricht

Wat spreekt u aan in SWPBS?

Het waarderen van positief gedrag en zodanig gedragsverwachtingen kunnen implementeren. School wordt een nog veiligere omgeving.

Naam organisatie waar u werkzaam bent

VMBO Maastricht

Adres van de organisatie

Bemelergrubbe 2

Postcode

6226 NK

Plaats

Maastricht

Provincie

Limburg

E-mailadres

vmbo@lvomaastricht.nl

Telefoon

(043) 352-6868

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

niet ingevuld

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

niet ingevuld

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

Het creeren van een veilige leeromgeving door het waarderen van positief gedrag. "Omdenken in Onderwijs"

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

Schone School / Werken met fiches waarbij leerlingen beloningen kunnen sparen

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

ja

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

Is het mogelijk om meer uniformiteit te krijgen omtrent SWPBS? Ik heb het idee dat scholen nu meer zelfstandig steeds het wiel probeert uit te vinden terwijl we meer van elkaar kunnen leren/overnemen.

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

en dat is?

Anders

n.v.t

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site