Margriet Grutters

Uw Functie

docent, teamleider

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

voorzitter werkgroep PBS

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

niet ingevuld

Wat spreekt u aan in SWPBS?

Positieve benadering, preventieve werking

Naam organisatie waar u werkzaam bent

Elzendaalcollege Gennep

Adres van de organisatie

Stiemensweg 40

Postcode

6591MD

Plaats

Gennep

Provincie

Limburg

E-mailadres

margriet.grutters@elzendaalcollege.nl

Telefoon

(048) 551-1813

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

niet ingevuld

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

8

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

Planmatig werken

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

Het hele jaar door zijn er kleine en grotere acties, vanuit het PBS gedachtengoed, waarbij we zoveel mogelijk partners proberen te betrekken.

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

nee

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

niet ingevuld

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

niet ingevuld

Anders

niet ingevuld

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site