Rob van Elderen

Uw Functie

opleidingsfunctionaris/ schoolopleider/ project leider PBS

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

kartrekker en voorzitter

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

Twents Carmel College, locatatie Potskampstraat, onderbouw

Wat spreekt u aan in SWPBS?

pedagogisch didactische concepten

Naam organisatie waar u werkzaam bent

Stichting Carmel

Adres van de organisatie

Potskampstraat 2

Postcode

7573CC

Plaats

Oldenzaal

Provincie

Overijssel

E-mailadres

r.vanelderen@twentscarmelcollege.nl

Telefoon

(064) 152-5538

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

5

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

planmatig implementeren van gedragsverwachtingen voor doelgroep en personeel in de organisatie

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

herstructurering onderwijskundig en pedagogisch concept o.b.v. PBS

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

n.v.t.

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

n.v.t.

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

niet

Anders

n.v.t.

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site