Sigrid Bokkers

Uw Functie

onderwijsadviseur

In welke rol bent u betrokken bij SWPBS?

externe coach

Bent u in dit kader verbonden aan een school? Zo ja, welke?

ja, meerdere

Wat spreekt u aan in SWPBS?

positieve benadering, doorgaande lijn, duidelijkheid

Naam organisatie waar u werkzaam bent

BCO onderwijsadvies

Adres van de organisatie

Wylrehofweg 11

Postcode

5912 PM

Plaats

Venlo

Provincie

Limburg

E-mailadres

sigridbokkers@bco-onderwijsadvies.nl

Telefoon

(061) 949-1904

Indien van toepassing: Aantal PBS-coaches in de organisatie

2

Indien van toepassing: Aantal PBS-specialisten in de organisatie

nvt

Wat spreekt u als organisatie aan in SWPBS?

schoolbrede benadering voor een veilig pedagogisch klimaat

Welke activiteiten ontplooit u/uw organisatie wat SWPBS betreft?

implementatie en werving

Wilt u als vrijwilliger voor het netwerk concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland?

ben ondersteunend in pestonderzoek en PBS onderzoek algemeen

Heeft u vragen/suggesties voor het SWPBS Team Nederland?

nee

Heeft u interesse in informatie over Association for Positive Behavior Support (APBS)?

nee

Anders

nvt

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site