SWPBS PO school

De Stapsteen

Naam school

De Stapsteen

Adres

Jacques Perkstraat 5-7

Postcode en plaats

7552 JR Hengelo

Provincie

Overijssel

E-mailadres

dick.grovenstein@attendiz.nl

Telefoon

(074) 2504540

Aantal teamleden

55

Naam directeur/schooleider

Dick Grovenstein

Type school

SO

Startdatum implementatie

1-8-2017

Kwaliteiten van het schoolteam

nvt

Hier zijn wij als PBS-school trots op

nvt

Wilt u concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland als vrijwilliger voor het netwerk?

nvt

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site