SWPBS VO school

VSO Het Berkenhofcollege

Naam school

VSO Het Berkenhofcollege

Adres

Galderseweg 87

Postcode en plaats

4836 AD Breda

Provincie

Noord-Brabant

E-mailadres

berkenhofcollege@driespan.koraalgroep.nl

Telefoon

076 56 58 455

Aantal teamleden

45

Naam directeur/schooleider

Dhr. Geert Beskers

Type school

SO

Startdatum implementatie

Januari 2016

Kwaliteiten van het schoolteam

Betrokkenheid bij de leerling, oog voor leerligen die niet in het reguliere onderwijs kunnen functioneren.

Hier zijn wij als PBS-school trots op

Onze kernwaarden! en de 100% commitment van het schoolteam om met PBS verder te gaan.

Wilt u concreet bijdragen aan de ontwikkeling van SWPBS in Nederland als vrijwilliger voor het netwerk?

In overleg kunnen we kijken wat mogelijk en haalbaar is.

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site