PI Research

Het Kenniscentrum SWPBS Nederland werkt vanuit de waarden kwaliteit, verbondenheid, respect & waardering aan scholing, kwaliteitsborging en doorontwikkeling van SWPBS in Nederland. De volgende taken staan daarbij centraal: opleiding van onderwijs- en zorgprofessionals tot PBScoach/PBSspecialist; certificering van PBSscholen; doorontwikkeling van SWPBS op basis van wetenschappelijke kennis en ‘good practices’;  begeleiding van scholen; het delen van kennis met het werkveld; betrokken partijen verbinden die bijdragen aan een duurzame implementatie van SWPBS in het Nederlandse onderwijs. Het KC is gehuisvest bij PI Research in Duivendrecht.

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site